Measurement of the Reactions e+e- →e+e- and e+e- →γγ at VENUS Collaboration

Koya Abe, Yuji Nakagawa, Katsuya Amako, Yasuo Arai, Mineo Fukawa, Yasutaka Fukushima, Nobuhiro Ishihara, Junichi Kanzaki, Takahiko Kondo, Keisuke Maehata, Takayuki Matsui, Shigeru Odaka, Kazuo Ogawa, Taro Ohama, Hiroshi Sakamoto, Makoto Sakuda, Junpei Shirai, Fumihiko Suekane, Takayuki Sumiyoshi, Fumihiko TakasakiToru Tsuboyama, Sadaharu Uehara, Yoshinobu Unno, Masayoshi Wake, Yoshikazu Yamada, Yoshiyuki Watase, Herbert Boerner, Yoshiki Teramoto, Yuzo Asano, Tadashi Koseki, Shigeki Mori, Misao Sakano, Masaomi Shioden, Yoshihisa Takada, Masami Chiba, Toru Fukui, Tachishige Hirose, Masayuki Minami, Hitoshi Saito, Mikio Wakai, Takashi Watanabe, Taketora Yamagata, Yasuo Chiba, Ichita Endo, Izumi Hayashibara, Takashi Ohsugi, Atsushi Taketani, Reisaburo Tanaka, Motomasa Daigo, Tsuneo Emura, Junji Haba, Takuya Kamitani, Nobuyuki Kanematsu, Yorikiyo Nagashima, Hitoshi Osabe, Shizuo Sakamoto, Shojiro Sugimoto, Yoichiro Suzuki, Akira Tsukamoto, Toshihiro Yamashita, Yasuo Hemmi, Yoshifumi Hojyo, Ryusaburo Kikuchi, Kiyoshi Kubo, Hisaya Kurashige, Kozo Miyake, Teruo Nakamura, Noboru Sasao, Norio Tamura, Masato Higuchi, Yoshimoto Hoshi, Minoru Sato, Hisaharu Sakae, Itsuo Nakano, Yoshiei Noguchi, Yasuhiro Homma, Yoichi Ikegami, Atsuo Ono, Keijiro Tobimatsu, Hajime Yoshida

研究成果査読

9 被引用数 (Scopus)

抄録

The differential cross sections for e+e- →e+e- and e+e- →γγ have been measured at the highest energy of in e+e- collisions. The process e+e- is well understood within the framework of the standard model of electroweak interactions. The reaction e+e- →γγ is found to be in good agreement with QED. The 95% confidence limits obtained for the QED cut-off parameters are Λ+61 GeV and Λ_>72GeV for e+e- →γγ.

本文言語English
ページ(範囲)3767-3770
ページ数4
ジャーナルjournal of the physical society of japan
56
11
DOI
出版ステータスPublished - 1987
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 物理学および天文学(全般)

フィンガープリント

「Measurement of the Reactions e+e- →e+e- and e+e- →γγ at VENUS Collaboration」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

引用スタイル