YKL-40 (chitinase 3-like-1) as a biomarker for psoriasis vulgaris and pustular psoriasis

Yasutomo Imai, Tatsuya Tsuda, Seiko Aochi, Shizue Futatsugi-Yumikura, Yoshiko Sakaguchi, Noboru Nakagawa, Keiji Iwatsuki, Kiyofumi Yamanishi

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

27 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'YKL-40 (chitinase 3-like-1) as a biomarker for psoriasis vulgaris and pustular psoriasis'. Together they form a unique fingerprint.