YES1 activation induces acquired resistance to neratinib in HER2-amplified breast and lung cancers

Tatsuaki Takeda, Hiromasa Yamamoto, Ken Suzawa, Shuta Tomida, Shunsaku Miyauchi, Kota Araki, Kentaro Nakata, Akihiro Miura, Kei Namba, Kazuhiko Shien, Junichi Soh, Tadahiko Shien, Yoshihisa Kitamura, Toshiaki Sendo, Shinichi Toyooka

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'YES1 activation induces acquired resistance to neratinib in HER2-amplified breast and lung cancers'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences