XTH31, encoding an in vitro XEH/XET-active enzyme, regulates aluminum sensitivity by modulating in vivo XET action, cell wall xyloglucan content, and aluminum binding capacity in arabidopsisw

Shao Jian Zheng, Xiao Fang Zhu, Yuan Zhi Shi, Gui Jie Lei, Stephen C. Fry, Bao Cai Zhang, Yi Hua Zhou, Janet Braam, Tao Jiang, Xiao Yan Xu, Chuan Zao Mao, Yuan Jiang Pan, Jian Li Yang, Ping Wu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

125 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'XTH31, encoding an in vitro XEH/XET-active enzyme, regulates aluminum sensitivity by modulating in vivo XET action, cell wall xyloglucan content, and aluminum binding capacity in arabidopsis<sup>w</sup>'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology