With regard to our manuscripts on the commercial saliva substitute, Oralbalance®—its formula has been changed

Yuko Sugiura, Yoshihiko Soga, Ichiro Tanimoto, Susumu Kokeguchi, Sachiko Morishige-Nishide, Kotoe Itami-Kono, Kanayo Takahashi, Nobuharu Fujii, Fumihiko Ishimaru, Mitsune Tanimoto, Kokoro Yamabe, Soichiro Tsutani, Fusanori Nishimura, Shogo Takashiba

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'With regard to our manuscripts on the commercial saliva substitute, Oralbalance®—its formula has been changed'. Together they form a unique fingerprint.