Visualization of probiotic-mediated Ca2+ signaling in intestinal epithelial cells in vivo

Takahiro Adachi, Shigeru Kakuta, Yoshiko Aihara, Tomonori Kamiya, Yohei Watanabe, Naomi Osakabe, Naoki Hazato, Atsushi Miyawaki, Soichiro Yoshikawa, Takako Usami, Hajime Karasuyama, Hiromi Kimoto-Nira, Kazuhiro Hirayama, Noriko M. Tsuji

Research output: Contribution to journalArticle

7 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Visualization of probiotic-mediated Ca<sup>2+</sup> signaling in intestinal epithelial cells in vivo'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences