Vaspin is an adipokine ameliorating ER stress in obesity as a ligand for cell-surface GRP78/MTJ-1 complex

Atsuko Nakatsuka, Jun Wada, Izumi Iseda, Sanae Teshigawara, Kanji Higashio, Kazutoshi Murakami, Motoko Kanzaki, Kentaro Inoue, Takahiro Terami, Akihiro Katayama, Kazuyuki Hida, Jun Eguchi, Chikage Sato Horiguchi, Daisuke Ogawa, Yasushi Matsuki, Ryuji Hiramatsu, Hideo Yagita, Shigeru Kakuta, Yoichiro Iwakura, Hirofumi Makino

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

67 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Vaspin is an adipokine ameliorating ER stress in obesity as a ligand for cell-surface GRP78/MTJ-1 complex'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences