Updated Japanese Urological Association Guidelines on prostate-specific antigen-based screening for prostate cancer in 2010

Seiji Naito, Yoshiyuki Kakehi, Akihiko Okuyama, Tomoaki Imamura, Hideo Yasunaga, Hideyuki Akaza, Shiro Hinotsu, Yoichi Arai, Takushi Dokiya, Shin Egawa, Kazuhiro Suzuki, Hirofumi Koga, Naoya Masumori, Koichiro Akakura, Kiyotaka Kawashima, Koji Okihara, Kazuto Ito

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

53 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Updated Japanese Urological Association Guidelines on prostate-specific antigen-based screening for prostate cancer in 2010'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences