Underwater endoscopic mucosal resection for superficial nonampullary duodenal adenomas

Yasushi Yamasaki, Noriya Uedo, Yoji Takeuchi, Koji Higashino, Noboru Hanaoka, Tomofumi Akasaka, Minoru Kato, Kenta Hamada, Yusuke Tonai, Noriko Matsuura, Takashi Kanesaka, Masamichi Arao, Sho Suzuki, Taro Iwatsubo, Satoki Shichijo, Hiroko Nakahira, Ryu Ishihara, Hiroyasu Iishi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

32 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Underwater endoscopic mucosal resection for superficial nonampullary duodenal adenomas'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences