TRPA1 underlies a sensing mechanism for O2

Nobuaki Takahashi, Tomoyuki Kuwaki, Shigeki Kiyonaka, Tomohiro Numata, Daisuke Kozai, Yusuke Mizuno, Shinichiro Yamamoto, Shinji Naito, Ellen Knevels, Peter Carmeliet, Toru Oga, Shuji Kaneko, Seiji Suga, Toshiki Nokami, Jun Ichi Yoshida, Yasuo Mori

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

178 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'TRPA1 underlies a sensing mechanism for O<sub>2</sub>'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences