Treated natural history of superficial bladder cancer

Seiichiro Ozono, Shiro Hinotsu, Shoichi Tabata, Kenji Takashima, Kiyohide Fujimoto, Eigoro Okajima, Yoshihiko Hirao, Yasuo Ohashi, Hideyuki Akaza, Shoji Fukushima, Shoji Samma, Yoshiteru Kaneko, Masashi Yamamoto, Osamu Natsume, Kojiro Yoshida, Yoshihiro Tani, Hideo Aoyama, Shuji Watanabe, Shigehiro Tsujimoto, Kenichi TsumataniHisashi Matsuki, Shoki Kimura, Kazuya Hirao, Nobumichi Tani, Noboru Morita, Hitoshi Momose, Tsutomu Shiomi, Tadashi Hiramatsu, Yoriaki Kagebayashi, Yoshiki Hayashi, Akio Iwai, Akira Moriya, Yoshio Maruyama, Motoyoshi Yoshikawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

20 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Treated natural history of superficial bladder cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences