Transoral endoscopic examination of head and neck region

Kenta Hamada, Ryu Ishihara, Yasushi Yamasaki, Tomofumi Akasaka, Masamichi Arao, Taro Iwatsubo, Satoki Shichijo, Noriko Matsuura, Hiroko Nakahira, Takashi Kanesaka, Sachiko Yamamoto, Yoji Takeuchi, Koji Higashino, Noriya Uedo, Yoshiro Kawahara, Hiroyuki Okada

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Transoral endoscopic examination of head and neck region'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences