Topoisomerase I and II consensus sequences in a 17-kB deletion junction of the COL4A5 and COL4A6 genes and immunohistochemical analysis of esophageal leiomyomatosis associated with Alport syndrome

Yasuyoshi Ueki, Ichiro Naito, Toshitaka Oohashi, Manabu Sugimoto, Tsugio Seki, Hidekatsu Yoshioka, Yoshikazu Sado, Hiroshi Sato, Takashi Sawai, Fumiaki Sasaki, Mitsumasa Matsuoka, Seiji Fukuda, Yoshifumi Ninomiya

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

45 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Topoisomerase I and II consensus sequences in a 17-kB deletion junction of the COL4A5 and COL4A6 genes and immunohistochemical analysis of esophageal leiomyomatosis associated with Alport syndrome'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences