Three-year investigations into sperm whale-fall ecosystems in Japan

Yoshihiro Fujiwara, Masaru Kawato, Tomoko Yamamoto, Toshiro Yamanaka, Waka Sato-Okoshi, Chikayo Noda, Shinji Tsuchida, Tomoyuki Komai, Sherine Sonia Cubelio, Takenori Sasaki, Karen Jacobsen, Kaoru Kubokawa, Katsunori Fujikura, Tadashi Maruyama, Yasuo Furushima, Kenji Okoshi, Hiroshi Miyake, Masayuki Miyazaki, Yuichi Nogi, Akiko YatabeTakashi Okutani

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

106 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Three-year investigations into sperm whale-fall ecosystems in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences