The third national Japanese antimicrobial susceptibility pattern surveillance program: Bacterial isolates from complicated urinary tract infection patients

Kanao Kobayashi, Shingo Yamamoto, Satoshi Takahashi, Kiyohito Ishikawa, Mitsuru Yasuda, Koichiro Wada, Ryoichi Hamasuna, Hiroshi Hayami, Shinichi Minamitani, Tetsuya Matsumoto, Hiroshi Kiyota, Kazuhiro Tateda, Junko Sato, Hideaki Hanaki, Naoya Masumori, Yoshiki Hiyama, Hiroki Yamada, Shin Egawa, Takahiro Kimura, Hiroyuki NishiyamaJun Miyazaki, Kazumasa Matsumoto, Yukio Homma, Jun Kamei, Kiyohide Fujimoto, Kazumasa Torimoto, Kazushi Tanaka, Yoshikazu Togo, Shinya Uehara, Akio Matsubara, Koichi Shoji, Hirokazu Goto, Hisao Komeda, Toru Ito, Katsuhisa Mori, Koji Mita, Masao Kato, Yoshinori Fujimoto, Takako Masue, Hisato Inatomi, Yoshito Takahashi, Satoshi Ishihara, Kazuo Nishimura, Kenji Mitsumori, Noriyuki Ito, Sojun Kanamaru, Daisuke Yamada, Maeda Hiroshi, Masuo Yamashita, Masaya Tsugawa, Tadasu Takenaka, Koichi Takahashi, Yasuhiko Oka, Tomihiko Yasufuku, Shuji Watanabe, Yoshitomo Chihara, Kazuhiro Okumura, Hiroaki Kawanishi, Masanori Matsukawa, Masanobu Shigeta, Shuntaro Koda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'The third national Japanese antimicrobial susceptibility pattern surveillance program: Bacterial isolates from complicated urinary tract infection patients'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences