The TELAS spectrometer

Kazuhisa Nakajima, Shigeru Ishimoto, Shigeru Isagawa, Seiji Kabe, Nobuhiro Kim, Shigeharu Kobayashi, Hiromi Hirabayashi, Alain De Lesquen, Akira Masaike, Shigeyuki Miyashita, Kimio Morimoto, Akira Murakami, Kazuo Ogawa, Makoto Sakuda, Masaaki Suetake, Fumihiko Takasaki, Yoshiyuki Watase

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The TELAS spectrometer'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science