The characteristics and outcomes of small bowel adenocarcinoma: A multicentre retrospective observational study

Hiroyuki Sakae, Hiromitsu Kanzaki, Junichiro Nasu, Yutaka Akimoto, Kazuhiro Matsueda, Masao Yoshioka, Masahiro Nakagawa, Shinichiro Hori, Masafumi Inoue, Tomoki Inaba, Atsushi Imagawa, Masahiro Takatani, Ryuta Takenaka, Seiyu Suzuki, Toshiyoshi Fujiwara, Hiroyuki Okada

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

24 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The characteristics and outcomes of small bowel adenocarcinoma: A multicentre retrospective observational study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences