T-cell development in human thymoma

Masayoshi Inoue, Yoshitaka Fujii, Meinoshin Okumura, Shinichiro Miyoshi, Hiroyuki Shiono, Kenjiro Fukuhara, Yoshihisa Kadota, Hikaru Matsuda

Research output: Contribution to journalArticle

6 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'T-cell development in human thymoma'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences