Survival benefit of boron neutron capture therapy for recurrent malignant gliomas

Shin Ichi Miyatake, Shinji Kawabata, Kunio Yokoyama, Toshihiko Kuroiwa, Hiroyuki Michiue, Yoshinori Sakurai, Hiroaki Kumada, Minoru Suzuki, Akira Maruhashi, Mitsunori Kirihata, Koji Onoc

Research output: Contribution to journalArticle

12 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Survival benefit of boron neutron capture therapy for recurrent malignant gliomas'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy