Surgical treatment for a periurethral diverticulum with dysuria: A case reports

Satoko Matsuo, Ryuta Tanimoto, Morito Sugimoto, Tomoyasu Tsushima, Aya Nakamura, Takuya Sadahira, Shogo Watari, Yasuyuki Kobayashi, Motoo Araki, Toyohiko Watanabe, Yasutomo Nasu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Surgical treatment for a periurethral diverticulum with dysuria: A case reports'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences