Sound velocity and density of liquid Ni68S32 under pressure using ultrasonic and X-ray absorption with tomography methods

Hidenori Terasaki, Keisuke Nishida, Satoru Urakawa, Yusaku Takubo, Soma Kuwabara, Yuta Shimoyama, Kentaro Uesugi, Yoshio Kono, Akihisa Takeuchi, Yoshio Suzuki, Yuji Higo, Tadashi Kondo

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Sound velocity and density of liquid Ni68S32 under pressure using ultrasonic and X-ray absorption with tomography methods'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences