Serum soluble interleukin-2 receptor as a biomarker in immunoglobulin G4-related disease

Tomohiro Handa, Shoko Matsui, Hajime Yoshifuji, Yuzo Kodama, Hiroshi Yamamoto, Seijiro Minamoto, Yuko Waseda, Yasuharu Sato, Keishi Kubo, Tsuneyo Mimori, Tsutomu Chiba, Toyohiro Hirai, Michiaki Mishima

Research output: Contribution to journalArticle

7 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Serum soluble interleukin-2 receptor as a biomarker in immunoglobulin G4-related disease'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences