Sequencing and analysis of approximately 40 000 soybean Cdna clones from a full-length-enriched Cdna library

Taishi Umezawa, Tetsuya Sakurai, Yasushi Totoki, Atsushi Toyoda, Motoaki Seki, Atsushi Ishiwata, Kenji Akiyama, Atsushi Kurotani, Takuhiro Yoshida, Keiichi Mochida, Mie Kasuga, Daisuke Todaka, Kyonoshin Maruyama, Kazuo Nakashima, Akiko Enju, Saho Mizukado, Selina Ahmed, Kyoko Yoshiwara, Kyuya Harada, Yasutaka TsubokuraMasaki Hayashi, Shusei Sato, Toyoaki Anai, Masao Ishimoto, Hideyuki Funatsuki, Masayoshi Teraishi, Mitsuru Osaki, Takuro Shinano, Ryo Akashi, Yoshiyuki Sakaki, Kazuko Yamaguchi-Shinozaki, Kazuo Shinozaki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

77 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Sequencing and analysis of approximately 40 000 soybean Cdna clones from a full-length-enriched Cdna library'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences