Routine transurethral biopsy of the bladder is not necessary to evaluate the response to bacillus Calmette-Guerin therapy

Takanori Murakami, Shin Ebara, Takashi Saika, Shin Irie, Katsuji Takeda, Yoshio Maki, Sadayuki Miyaji, Daisuke Manabe, Haruki Kaku, Yasutomo Nasu, Tomoyasu Tsushima, Hiromi Kumon

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Routine transurethral biopsy of the bladder is not necessary to evaluate the response to bacillus Calmette-Guerin therapy'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences