Role of telemetry monitoring to detect the onset of tako-tsubo cardiomyopathy in consciousness disturbance

Satoshi Kurisu, Ichiro Inoue, Takuji Kawagoe, Masaharu Ishihara, Yuji Shimatani, Yasuharu Nakama, Tatsuya Maruhashi, Eisuke Kagawa, Kazuoki Dai, Toshiyuki Aokage, Junichi Matsushita, Hiroki Ikenaga

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Role of telemetry monitoring to detect the onset of tako-tsubo cardiomyopathy in consciousness disturbance'. Together they form a unique fingerprint.