Risk factors for acute renal injury in living donor liver transplantation: Evaluation of the RIFLE criteria

Masashi Utsumi, Yuzo Umeda, Hiroshi Sadamori, Takeshi Nagasaka, Akinobu Takaki, Hiroaki Matsuda, Susumu Shinoura, Ryuichi Yoshida, Daisuke Nobuoka, Daisuke Satoh, Tomokazu Fuji, Takahito Yagi, Toshiyoshi Fujiwara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

51 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Risk factors for acute renal injury in living donor liver transplantation: Evaluation of the RIFLE criteria'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences