Risk Factors and Outcomes of Recurrent Pregnancy Loss in Japan

Keiko Morita, Yosuke Ono, Toshiyuki Takeshita, Toshitaka Sugi, Tomoyuki Fujii, Hideto Yamada, Mikiya Nakatsuka, Atsushi Fukui, Shigeru Saito

Research output: Contribution to journalArticle

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Risk Factors and Outcomes of Recurrent Pregnancy Loss in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences