Reproductive and developmental toxicity studies of toluene - II. Effects of inhalation exposure on fertility in rats

Atsushi Ono, Kiyoshi Sekita, Yukio Ogawa, Akihiko Hirose, Sachiko Suzuki, Minoru Saito, Katsushi Naito, Toyozo Kaneko, Tsuyoshi Furuya, Kunio Kawashima, Kazuo Yasuhara, Kiyoshi Matsumoto, Satoru Tanaka, Tohru Inoue, Yuji Kurokawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

34 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Reproductive and developmental toxicity studies of toluene - II. Effects of inhalation exposure on fertility in rats'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds