Replication study of 15 recently published loci for body fat distribution in the Japanese population

Kikuko Hotta, Aya Kitamoto, Takuya Kitamoto, Seiho Mizusawa, Hajime Teranishi, Rina So, Tomoaki Matsuo, Yoshio Nakata, Hideyuki Hyogo, Hidenori Ochi, Takahiro Nakamura, Seika Kamohara, Nobuyuki Miyatake, Kazuaki Kotani, Naoto Itoh, Ikuo Mineo, Jun Wada, Masato Yoneda, Atsushi Nakajima, Tohru FunahashiShigeru Miyazaki, Katsuto Tokunaga, Hiroaki Masuzaki, Takato Ueno, Kazuaki Chayama, Kazuyuki Hamaguchi, Kentaro Yamada, Toshiaki Hanafusa, Shinichi Oikawa, Toshiie Sakata, Kiyoji Tanaka, Yuji Matsuzawa, Kazuwa Nakao, Akihiro Sekine

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

11 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Replication study of 15 recently published loci for body fat distribution in the Japanese population'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds