Redox-active protein Thioredoxin-1 administration ameliorates influenza a virus (H1N1)-induced acute lung injury in mice

Masato Yashiro, Hirokazu Tsukahara, Akihiro Matsukawa, Mutsuko Yamada, Yosuke Fujii, Yoshiharu Nagaoka, Mitsuru Tsuge, Nobuko Yamashita, Toshihiro Ito, Masao Yamada, Hiroshi Masutani, Junji Yodoi, Tsuneo Morishima

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

25 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Redox-active protein Thioredoxin-1 administration ameliorates influenza a virus (H1N1)-induced acute lung injury in mice'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences