Prospective 10-year surveillance of human prion diseases in Japan

Ichiro Nozaki, Tsuyoshi Hamaguchi, Nobuo Sanjo, Moeko Noguchi-Shinohara, Kenji Sakai, Yosikazu Nakamura, Takeshi Sato, Tetsuyuki Kitamoto, Hidehiro Mizusawa, Fumio Moriwaka, Yusei Shiga, Yoshiyuki Kuroiwa, Masatoyo Nishizawa, Shigeki Kuzuhara, Takashi Inuzuka, Masatoshi Takeda, Shigetoshi Kuroda, Koji Abe, Hiroyuki Murai, Shigeo MurayamaJun Tateishi, Ichiro Takumi, Susumu Shirabe, Masafumi Harada, Atsuko Sadakane, Masahito Yamada

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

141 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Prospective 10-year surveillance of human prion diseases in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences