Prognostic Impact of Donor Source on Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation Outcomes in Adults with Chronic Myelomonocytic Leukemia: A Nationwide Retrospective Analysis in Japan

Hidehiro Itonaga, Kazunari Aoki, Jun Aoki, Takayuki Ishikawa, Ken Ishiyama, Naoyuki Uchida, Toru Sakura, Kazuteru Ohashi, Mineo Kurokawa, Yukiyasu Ozawa, Ken ichi Matsuoka, Yukinori Nakamura, Fumihiko Kimura, Koji Iwato, Yuichiro Nawa, Makoto Hirokawa, Koji Kato, Tatsuo Ichinohe, Yoshiko Atsuta, Yasushi Miyazaki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Prognostic Impact of Donor Source on Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation Outcomes in Adults with Chronic Myelomonocytic Leukemia: A Nationwide Retrospective Analysis in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences