Pregnant woman with gastric pain

Koji Nishijima, Jin Takahashi, Makoto Yamamoto, Makoto Orisaka, Chiyo Suzuki, Hirokazu Tsukahara, Ken Ichi Shukunami, Tetsuji Kurokawa, Yoshio Yoshida, Fumikazu Kotsuji

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Pregnant woman with gastric pain'. Together they form a unique fingerprint.