Practice guideline for eosinophilic rhinosinusitis

Shigeharu Fujieda, Masafumi Sakashita, Takahiro Tokunaga, Mitsuhiro Okano, Yasunori Haruna, Mamoru Yoshikawa, Nobuyoshi Kou, Daiya Asaka, Shin ichi Haruna, Tsuguhisa Nakayama, Jyun ichi Ishidoya

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Practice guideline for eosinophilic rhinosinusitis'. Together they form a unique fingerprint.