Possible contribution of prior hepatitis B virus infection to the development of hepatocellular carcinoma

Hironori Tanaka, Yoshiaki Iwasaki, Kazuhiro Nouso, Yoshiyuki Kobayashi, Shin Ichiro Nakamura, Eiji Matsumoto, Nobuyuki Toshikuni, Toshihiko Kaneyoshi, Toshiya Ohsawa, Kouichi Takaguchi, Kozo Fujio, Tomonori Senoh, Tohru Ohnishi, Kohsaku Sakaguchi, Yasushi Shiratori

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Possible contribution of prior hepatitis B virus infection to the development of hepatocellular carcinoma'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences