Polymorphisms in NRXN3, TFAP2B, MSRA, LYPLAL1, FTO and MC4R and their effect on visceral fat area in the Japanese population

Kikuko Hotta, Michihiro Nakamura, Takahiro Nakamura, Tomoaki Matsuo, Yoshio Nakata, Seika Kamohara, Nobuyuki Miyatake, Kazuaki Kotani, Ryoya Komatsu, Naoto Itoh, Ikuo Mineo, Jun Wada, Masato Yoneda, Atsushi Nakajima, Tohru Funahashi, Shigeru Miyazaki, Katsuto Tokunaga, Manabu Kawamoto, Hiroaki Masuzaki, Takato UenoKazuyuki Hamaguchi, Kiyoji Tanaka, Kentaro Yamada, Toshiaki Hanafusa, Shinichi Oikawa, Hironobu Yoshimatsu, Kazuwa Nakao, Toshiie Sakata, Yuji Matsuzawa, Yusuke Nakamura, Naoyuki Kamatani

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

35 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Polymorphisms in NRXN3, TFAP2B, MSRA, LYPLAL1, FTO and MC4R and their effect on visceral fat area in the Japanese population'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences