Outcomes of one-lung fontan operation: A retrospective multicenter study in Japan

Yasuhiro Fujii, Shunji Sano, Toshihide Asou, Yutaka Imoto, Yoshihiro Oshima, Shiori Kawasaki, Hidefumi Kishimoto, Kisaburo Sakamoto, Masanobu Maeda, Masaaki Yamagishi, Kozo Matsuo

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Outcomes of one-lung fontan operation: A retrospective multicenter study in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences