Observation of the acceleration of a single bunch by using the induction device in the KEK proton synchrotron

Ken Takayama, Kunio Koseki, Kota Torikai, Akira Tokuchi, Eiji Nakamura, Yoshio Arakida, Yoshito Shimosaki, Masayoshi Wake, Tadaaki Kouno, Kazuhiko Horioka, Susumu Igarashi, Taiki Iwashita, Atsushi Kawasaki, Jun Ichi Kishiro, Makoto Sakuda, Hikaru Sato, Makoto Shiho, Masashi Shirakata, Tsuyoshi Sueno, Takeshi ToyamaMasao Watanabe, Isao Yamane

Research output: Contribution to journalArticle

34 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Observation of the acceleration of a single bunch by using the induction device in the KEK proton synchrotron'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy