Non-thermal evidence for current-induced melting of charge order in θ-(BEDT-TTF)2CsZn(SCN)4

Masashi Watanabe, Kenichiro Yamamoto, Takayoshi Ito, Yusaku Nakashima, Makoto Tanabe, Noriaki Hanasaki, Naoshi Ikeda, Yoshio Nogami, Hiroyuki Ohsumi, Hidenori Toyokawa, Yukio Noda, Ichiro Terasaki, Fumiaki Sawano, Tomohiro Suko, Hatsumi Mori, Takehiko Mori

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

11 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Non-thermal evidence for current-induced melting of charge order in θ-(BEDT-TTF)<sub>2</sub>CsZn(SCN)<sub>4</sub>'. Together they form a unique fingerprint.