NBRP, national bioresource project of Japan and plant bioresource management

Nori Kurata, Hikaru Satoh, Hidemi Kitano, Yasuo Nagato, Takashi Endo, Kazuhiro Sato, Ryo Akashi, Hiroshi Ezura, Makoto Kusaba, Masatomo Kobayashi, Eiji Nitasaka, Fumie Kasai, Yukiko Yamazaki, Atsushi Yoshimura

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'NBRP, national bioresource project of Japan and plant bioresource management'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences