Nationwide survey (incidence, clinical course, prognosis) of Rasmussen's encephalitis

Ayako Muto, Hirokazu Oguni, Yukitoshi Takahashi, Yukiyoshi Shirasaka, Yukio Sawaishi, Tamami Yano, Toru Hoshida, Hitoshi Osaka, Satoru Nakasu, Noriyuki Akasaka, Kenji Sugai, Akie Miyamoto, Satoru Takahashi, Motomasa Suzuki, Iori Ohmori, Shin Nabatame, Makiko Osawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

18 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Nationwide survey (incidence, clinical course, prognosis) of Rasmussen's encephalitis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences