Nationwide surveillance of parenteral antibiotics containing meropenem activities against clinically isolated strains in 2009

Keizo Yamaguchi, Yoshikazu Ishii, Morihiro Iwata, Naoki Watanabe, Masaaki Shinagawa, Minoru Yasujima, Akira Suwabe, Makiko Kuroda, Mitsuo Kaku, Miho Kitagawa, Keiji Kanemitsu, Yuji Imafuku, Masami Murakami, Sachie Yomoda, Nobuyuki Taniguchi, Toshiyuki Yamada, Fumio Nomura, Harushige Kanno, Shigefumi Maesaki, Giichi HashikitaShigemi Kondo, Shigeki Misawa, Hajime Horiuchi, Yoko Tazawa, Hideki Nakashima, Hiromu Takemura, Masahiko Okada, Yoshinori Horikawa, Masato Maekawa, Osanori Nagura, Tetsuya Yagi, Hisashi Baba, Shiomi Ishigo, Naohisa Fujita, Toshiaki Komori, Satoshi Ichiyama, Kiyoharu Yamanaka, Yoko Murata, Shuji Matsuo, Hisashi Kohno, Seiji Kawano, Shohiro Kinoshita, Tomohiko Taminato, Kiyoshi Negayama, Mitsuharu Murase, Hitoshi Miyamoto, Nobuchika Kusano, Motoko Nose, Michiya Yokozaki, Hideyuki Itaha, Akira Matsunaga, Hisae Yoshimura, Shigeru Kohno, Katsunori Yanagihara, Junichi Matsuda, Tetsunori Saikawa, Kazufumi Hiramatsu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Nationwide surveillance of parenteral antibiotics containing meropenem activities against clinically isolated strains in 2009'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences