N-acetyltransferase 2 polymorphism and breast cancer risk with smoking: a case control study in Japanese women

Akio Hara, Naruto Taira, Taeko Mizoo, Keiko Nishiyama, Tomohiro Nogami, Takayuki Iwamoto, Takayuki Motoki, Tadahiko Shien, Junji Matsuoka, Hiroyoshi Doihara, Setsuko Ishihara, Hiroshi Kawai, Kensuke Kawasaki, Youichi Ishibe, Yutaka Ogasawara, Shinichiro Miyoshi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'N-acetyltransferase 2 polymorphism and breast cancer risk with smoking: a case control study in Japanese women'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences