Multiplex gene-panel testing for lung cancer patients

Yasushi Yatabe, Kuniko Sunami, Koichi Goto, Kazuto Nishio, Naoko Aragane, Sadakatsu Ikeda, Akira Inoue, Ichiro Kinoshita, Hideharu Kimura, Tomohiro Sakamoto, Miyako Satouchi, Junichi Shimizu, Koji Tsuta, Shinichi Toyooka, Kazumi Nishino, Yutaka Hatanaka, Shingo Matsumoto, Masashi Mikubo, Tomoyuki Yokose, Hirotoshi Dosaka-Akita

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

8 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Multiplex gene-panel testing for lung cancer patients'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences