Multi-Institutional Prospective Cohort Study of Patients With Pulmonary Hypertension Associated With Respiratory Diseases

Nobuhiro Tanabe, Yoshihiro Nishimura, Hiroshi Kimura, Yoshikazu Inoue, Yoshiteru Morio, Yasuto Nakatsumi, Toru Satoh, Masayuki Hanaoka, Kei Kusaka, Mitsuhiro Sumitani, Tomohiro Handa, Hiraku Kumamaru, Seiicihiro Sakao, Tomoki Kimura, Yasuhiro Kondoh, Kazuhiko Nakayama, Kensuke Tanaka, Hiroshi Ohira, Masaharu Nishimura, Hiroaki MiyataKoichiro Tatsumi, the JRPHS Group for, Yuichi Tamura, Hiroyuki Taniguchi, Noriaki Emoto, Yoshihito Yamada, Osamu Nishiyama, Ichizo Tsujino, Hiroshi Kuraishi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Multi-Institutional Prospective Cohort Study of Patients With Pulmonary Hypertension Associated With Respiratory Diseases'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences