Methotrexate-associated lymphoproliferative disorders of T-cell phenotype: clinicopathological analysis of 28 cases

Akira Satou, Tetsuya Tabata, Hiroaki Miyoshi, Kei Kohno, Yuka Suzuki, Daisuke Yamashita, Kazuyuki Shimada, Tomonori Kawasaki, Yasuharu Sato, Tadashi Yoshino, Koichi Ohshima, Taishi Takahara, Toyonori Tsuzuki, Shigeo Nakamura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Methotrexate-associated lymphoproliferative disorders of T-cell phenotype: clinicopathological analysis of 28 cases'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences