Measurement of the reactions e+e-→e +e- and e+e-→γγ at √S=52 GeV

Koya Abe, Katsuya Amako, Yasuo Arai, Yuzo Asano, Herbert Boerner, Masami Chiba, Yasuo Chiba, Motomasa Daigo, Tsuneo Emura, Ichita Endo, Mineo Fukawa, Toru Fukui, Yasutaka Fukushima, Junji Haba, Izumi Hayashibara, Makoto Sakuda, Masato Higuchi, Tachishige Hirose, Yoshifumi Hojyo, Yasuhiro HommaYoshimoto Hoshi, Yoichi Ikegami, Nobuhiro Ishihara, Takuya Kamitani, Nobuyuki Kanematsu, Junichi Kanzaki, Ryusaburo Kikuchi, Takahiko Kondo, Tadashi Koseki, Kiyoshi Kubo, Hisaya Kurashige, Keisuke Maehata, Takayuki Matsui, Masayuki Minami, Kozo Miyake, Shigeki Mori, Yorikiyo Nagashima, Yuji Nakagawa, Teruo Nakamura, Itsuo Nakano, Yoshiei Noguchi, Shigeru Odaka, Kazuo Ogawa, Taro Ohama, Takashi Ohsugi, Atsuo Ono, Hitoshi Osabe, Hitoshi Saito, Hisaharu Sakae, Hiroshi Sakamoto, Shizuo Sakamoto, Misao Sakano, Makoto Sakuda, Noboru Sasao, Minoru Sato, Masaomi Shioden, Junpei Shirai, Fumihiko Suekane, Shojiro Sugimoto, Takayuki Sumiyoshi, Yoichiro Suzuki, Yoshihisa Takada, Fumihiko Takasaki, Atsushi Taketani, Norio Tamura, Reisaburo Tanaka, Yoshiki Teramoto, Noboru Sasao, Toru Tsuboyama, Akira Tsukamoto, Sadaharu Uehara, Yoshinobu Unno, Mikio Wakai, Masayoshi Wake, Takashi Watanabe, Yoshiyuki Watase, Yoshikazu Yamada, Taketora Yamagata, Toshihiro Yamashita, Hajime Yoshida

Research output: Contribution to journalArticle

9 Citations (Scopus)

Abstract

The differential cross sections for e+e-→e +e- and e+e-→γγ have been measured at the highest energy of √s=52 GeV in e +e- collisions. The process e+e -→e+e- is well understood within the framework of the standard model of electroweak interactions. The reaction e +e- →γγ is found to be in good agreement with QED. The 95% confidence limits obtained for the QED cut-off parameters are A+>61 GeV and A->72 GeV for e+e -→γγ.

Original languageEnglish
Pages (from-to)3767-3770
Number of pages4
JournalJournal of the Physical Society of Japan
Volume56
Issue number11
Publication statusPublished - Nov 1987
Externally publishedYes

Fingerprint

confidence limits
cut-off
collisions
cross sections
energy

ASJC Scopus subject areas

  • Physics and Astronomy(all)

Cite this

Abe, K., Amako, K., Arai, Y., Asano, Y., Boerner, H., Chiba, M., ... Yoshida, H. (1987). Measurement of the reactions e+e-→e +e- and e+e-→γγ at √S=52 GeV. Journal of the Physical Society of Japan, 56(11), 3767-3770.

Measurement of the reactions e+e-→e +e- and e+e-→γγ at √S=52 GeV. / Abe, Koya; Amako, Katsuya; Arai, Yasuo; Asano, Yuzo; Boerner, Herbert; Chiba, Masami; Chiba, Yasuo; Daigo, Motomasa; Emura, Tsuneo; Endo, Ichita; Fukawa, Mineo; Fukui, Toru; Fukushima, Yasutaka; Haba, Junji; Hayashibara, Izumi; Sakuda, Makoto; Higuchi, Masato; Hirose, Tachishige; Hojyo, Yoshifumi; Homma, Yasuhiro; Hoshi, Yoshimoto; Ikegami, Yoichi; Ishihara, Nobuhiro; Kamitani, Takuya; Kanematsu, Nobuyuki; Kanzaki, Junichi; Kikuchi, Ryusaburo; Kondo, Takahiko; Koseki, Tadashi; Kubo, Kiyoshi; Kurashige, Hisaya; Maehata, Keisuke; Matsui, Takayuki; Minami, Masayuki; Miyake, Kozo; Mori, Shigeki; Nagashima, Yorikiyo; Nakagawa, Yuji; Nakamura, Teruo; Nakano, Itsuo; Noguchi, Yoshiei; Odaka, Shigeru; Ogawa, Kazuo; Ohama, Taro; Ohsugi, Takashi; Ono, Atsuo; Osabe, Hitoshi; Saito, Hitoshi; Sakae, Hisaharu; Sakamoto, Hiroshi; Sakamoto, Shizuo; Sakano, Misao; Sakuda, Makoto; Sasao, Noboru; Sato, Minoru; Shioden, Masaomi; Shirai, Junpei; Suekane, Fumihiko; Sugimoto, Shojiro; Sumiyoshi, Takayuki; Suzuki, Yoichiro; Takada, Yoshihisa; Takasaki, Fumihiko; Taketani, Atsushi; Tamura, Norio; Tanaka, Reisaburo; Teramoto, Yoshiki; Sasao, Noboru; Tsuboyama, Toru; Tsukamoto, Akira; Uehara, Sadaharu; Unno, Yoshinobu; Wakai, Mikio; Wake, Masayoshi; Watanabe, Takashi; Watase, Yoshiyuki; Yamada, Yoshikazu; Yamagata, Taketora; Yamashita, Toshihiro; Yoshida, Hajime.

In: Journal of the Physical Society of Japan, Vol. 56, No. 11, 11.1987, p. 3767-3770.

Research output: Contribution to journalArticle

Abe, K, Amako, K, Arai, Y, Asano, Y, Boerner, H, Chiba, M, Chiba, Y, Daigo, M, Emura, T, Endo, I, Fukawa, M, Fukui, T, Fukushima, Y, Haba, J, Hayashibara, I, Sakuda, M, Higuchi, M, Hirose, T, Hojyo, Y, Homma, Y, Hoshi, Y, Ikegami, Y, Ishihara, N, Kamitani, T, Kanematsu, N, Kanzaki, J, Kikuchi, R, Kondo, T, Koseki, T, Kubo, K, Kurashige, H, Maehata, K, Matsui, T, Minami, M, Miyake, K, Mori, S, Nagashima, Y, Nakagawa, Y, Nakamura, T, Nakano, I, Noguchi, Y, Odaka, S, Ogawa, K, Ohama, T, Ohsugi, T, Ono, A, Osabe, H, Saito, H, Sakae, H, Sakamoto, H, Sakamoto, S, Sakano, M, Sakuda, M, Sasao, N, Sato, M, Shioden, M, Shirai, J, Suekane, F, Sugimoto, S, Sumiyoshi, T, Suzuki, Y, Takada, Y, Takasaki, F, Taketani, A, Tamura, N, Tanaka, R, Teramoto, Y, Sasao, N, Tsuboyama, T, Tsukamoto, A, Uehara, S, Unno, Y, Wakai, M, Wake, M, Watanabe, T, Watase, Y, Yamada, Y, Yamagata, T, Yamashita, T & Yoshida, H 1987, 'Measurement of the reactions e+e-→e +e- and e+e-→γγ at √S=52 GeV', Journal of the Physical Society of Japan, vol. 56, no. 11, pp. 3767-3770.
Abe K, Amako K, Arai Y, Asano Y, Boerner H, Chiba M et al. Measurement of the reactions e+e-→e +e- and e+e-→γγ at √S=52 GeV. Journal of the Physical Society of Japan. 1987 Nov;56(11):3767-3770.
Abe, Koya ; Amako, Katsuya ; Arai, Yasuo ; Asano, Yuzo ; Boerner, Herbert ; Chiba, Masami ; Chiba, Yasuo ; Daigo, Motomasa ; Emura, Tsuneo ; Endo, Ichita ; Fukawa, Mineo ; Fukui, Toru ; Fukushima, Yasutaka ; Haba, Junji ; Hayashibara, Izumi ; Sakuda, Makoto ; Higuchi, Masato ; Hirose, Tachishige ; Hojyo, Yoshifumi ; Homma, Yasuhiro ; Hoshi, Yoshimoto ; Ikegami, Yoichi ; Ishihara, Nobuhiro ; Kamitani, Takuya ; Kanematsu, Nobuyuki ; Kanzaki, Junichi ; Kikuchi, Ryusaburo ; Kondo, Takahiko ; Koseki, Tadashi ; Kubo, Kiyoshi ; Kurashige, Hisaya ; Maehata, Keisuke ; Matsui, Takayuki ; Minami, Masayuki ; Miyake, Kozo ; Mori, Shigeki ; Nagashima, Yorikiyo ; Nakagawa, Yuji ; Nakamura, Teruo ; Nakano, Itsuo ; Noguchi, Yoshiei ; Odaka, Shigeru ; Ogawa, Kazuo ; Ohama, Taro ; Ohsugi, Takashi ; Ono, Atsuo ; Osabe, Hitoshi ; Saito, Hitoshi ; Sakae, Hisaharu ; Sakamoto, Hiroshi ; Sakamoto, Shizuo ; Sakano, Misao ; Sakuda, Makoto ; Sasao, Noboru ; Sato, Minoru ; Shioden, Masaomi ; Shirai, Junpei ; Suekane, Fumihiko ; Sugimoto, Shojiro ; Sumiyoshi, Takayuki ; Suzuki, Yoichiro ; Takada, Yoshihisa ; Takasaki, Fumihiko ; Taketani, Atsushi ; Tamura, Norio ; Tanaka, Reisaburo ; Teramoto, Yoshiki ; Sasao, Noboru ; Tsuboyama, Toru ; Tsukamoto, Akira ; Uehara, Sadaharu ; Unno, Yoshinobu ; Wakai, Mikio ; Wake, Masayoshi ; Watanabe, Takashi ; Watase, Yoshiyuki ; Yamada, Yoshikazu ; Yamagata, Taketora ; Yamashita, Toshihiro ; Yoshida, Hajime. / Measurement of the reactions e+e-→e +e- and e+e-→γγ at √S=52 GeV. In: Journal of the Physical Society of Japan. 1987 ; Vol. 56, No. 11. pp. 3767-3770.
@article{58b043bdfa7e48a4bf107a2be03d1213,
title = "Measurement of the reactions e+e-→e +e- and e+e-→γγ at √S=52 GeV",
abstract = "The differential cross sections for e+e-→e +e- and e+e-→γγ have been measured at the highest energy of √s=52 GeV in e +e- collisions. The process e+e -→e+e- is well understood within the framework of the standard model of electroweak interactions. The reaction e +e- →γγ is found to be in good agreement with QED. The 95{\%} confidence limits obtained for the QED cut-off parameters are A+>61 GeV and A->72 GeV for e+e -→γγ.",
author = "Koya Abe and Katsuya Amako and Yasuo Arai and Yuzo Asano and Herbert Boerner and Masami Chiba and Yasuo Chiba and Motomasa Daigo and Tsuneo Emura and Ichita Endo and Mineo Fukawa and Toru Fukui and Yasutaka Fukushima and Junji Haba and Izumi Hayashibara and Makoto Sakuda and Masato Higuchi and Tachishige Hirose and Yoshifumi Hojyo and Yasuhiro Homma and Yoshimoto Hoshi and Yoichi Ikegami and Nobuhiro Ishihara and Takuya Kamitani and Nobuyuki Kanematsu and Junichi Kanzaki and Ryusaburo Kikuchi and Takahiko Kondo and Tadashi Koseki and Kiyoshi Kubo and Hisaya Kurashige and Keisuke Maehata and Takayuki Matsui and Masayuki Minami and Kozo Miyake and Shigeki Mori and Yorikiyo Nagashima and Yuji Nakagawa and Teruo Nakamura and Itsuo Nakano and Yoshiei Noguchi and Shigeru Odaka and Kazuo Ogawa and Taro Ohama and Takashi Ohsugi and Atsuo Ono and Hitoshi Osabe and Hitoshi Saito and Hisaharu Sakae and Hiroshi Sakamoto and Shizuo Sakamoto and Misao Sakano and Makoto Sakuda and Noboru Sasao and Minoru Sato and Masaomi Shioden and Junpei Shirai and Fumihiko Suekane and Shojiro Sugimoto and Takayuki Sumiyoshi and Yoichiro Suzuki and Yoshihisa Takada and Fumihiko Takasaki and Atsushi Taketani and Norio Tamura and Reisaburo Tanaka and Yoshiki Teramoto and Noboru Sasao and Toru Tsuboyama and Akira Tsukamoto and Sadaharu Uehara and Yoshinobu Unno and Mikio Wakai and Masayoshi Wake and Takashi Watanabe and Yoshiyuki Watase and Yoshikazu Yamada and Taketora Yamagata and Toshihiro Yamashita and Hajime Yoshida",
year = "1987",
month = "11",
language = "English",
volume = "56",
pages = "3767--3770",
journal = "Journal of the Physical Society of Japan",
issn = "0031-9015",
publisher = "Physical Society of Japan",
number = "11",

}

TY - JOUR

T1 - Measurement of the reactions e+e-→e +e- and e+e-→γγ at √S=52 GeV

AU - Abe, Koya

AU - Amako, Katsuya

AU - Arai, Yasuo

AU - Asano, Yuzo

AU - Boerner, Herbert

AU - Chiba, Masami

AU - Chiba, Yasuo

AU - Daigo, Motomasa

AU - Emura, Tsuneo

AU - Endo, Ichita

AU - Fukawa, Mineo

AU - Fukui, Toru

AU - Fukushima, Yasutaka

AU - Haba, Junji

AU - Hayashibara, Izumi

AU - Sakuda, Makoto

AU - Higuchi, Masato

AU - Hirose, Tachishige

AU - Hojyo, Yoshifumi

AU - Homma, Yasuhiro

AU - Hoshi, Yoshimoto

AU - Ikegami, Yoichi

AU - Ishihara, Nobuhiro

AU - Kamitani, Takuya

AU - Kanematsu, Nobuyuki

AU - Kanzaki, Junichi

AU - Kikuchi, Ryusaburo

AU - Kondo, Takahiko

AU - Koseki, Tadashi

AU - Kubo, Kiyoshi

AU - Kurashige, Hisaya

AU - Maehata, Keisuke

AU - Matsui, Takayuki

AU - Minami, Masayuki

AU - Miyake, Kozo

AU - Mori, Shigeki

AU - Nagashima, Yorikiyo

AU - Nakagawa, Yuji

AU - Nakamura, Teruo

AU - Nakano, Itsuo

AU - Noguchi, Yoshiei

AU - Odaka, Shigeru

AU - Ogawa, Kazuo

AU - Ohama, Taro

AU - Ohsugi, Takashi

AU - Ono, Atsuo

AU - Osabe, Hitoshi

AU - Saito, Hitoshi

AU - Sakae, Hisaharu

AU - Sakamoto, Hiroshi

AU - Sakamoto, Shizuo

AU - Sakano, Misao

AU - Sakuda, Makoto

AU - Sasao, Noboru

AU - Sato, Minoru

AU - Shioden, Masaomi

AU - Shirai, Junpei

AU - Suekane, Fumihiko

AU - Sugimoto, Shojiro

AU - Sumiyoshi, Takayuki

AU - Suzuki, Yoichiro

AU - Takada, Yoshihisa

AU - Takasaki, Fumihiko

AU - Taketani, Atsushi

AU - Tamura, Norio

AU - Tanaka, Reisaburo

AU - Teramoto, Yoshiki

AU - Sasao, Noboru

AU - Tsuboyama, Toru

AU - Tsukamoto, Akira

AU - Uehara, Sadaharu

AU - Unno, Yoshinobu

AU - Wakai, Mikio

AU - Wake, Masayoshi

AU - Watanabe, Takashi

AU - Watase, Yoshiyuki

AU - Yamada, Yoshikazu

AU - Yamagata, Taketora

AU - Yamashita, Toshihiro

AU - Yoshida, Hajime

PY - 1987/11

Y1 - 1987/11

N2 - The differential cross sections for e+e-→e +e- and e+e-→γγ have been measured at the highest energy of √s=52 GeV in e +e- collisions. The process e+e -→e+e- is well understood within the framework of the standard model of electroweak interactions. The reaction e +e- →γγ is found to be in good agreement with QED. The 95% confidence limits obtained for the QED cut-off parameters are A+>61 GeV and A->72 GeV for e+e -→γγ.

AB - The differential cross sections for e+e-→e +e- and e+e-→γγ have been measured at the highest energy of √s=52 GeV in e +e- collisions. The process e+e -→e+e- is well understood within the framework of the standard model of electroweak interactions. The reaction e +e- →γγ is found to be in good agreement with QED. The 95% confidence limits obtained for the QED cut-off parameters are A+>61 GeV and A->72 GeV for e+e -→γγ.

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=0642352938&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=0642352938&partnerID=8YFLogxK

M3 - Article

AN - SCOPUS:0642352938

VL - 56

SP - 3767

EP - 3770

JO - Journal of the Physical Society of Japan

JF - Journal of the Physical Society of Japan

SN - 0031-9015

IS - 11

ER -