Measurement of the ratio B (D0 → π+ π- π0) / B (D0 → K- π+ π0) and the time-integrated CP asymmetry in D0 → π+ π- π0

K. Arinstein, I. Adachi, H. Aihara, V. Aulchenko, T. Aushev, T. Aziz, S. Bahinipati, A. M. Bakich, V. Balagura, E. Barberio, A. Bay, I. Bedny, K. Belous, V. Bhardwaj, U. Bitenc, S. Blyth, A. Bondar, A. Bozek, M. Bračko, T. E. BrowderY. Chao, A. Chen, W. T. Chen, B. G. Cheon, R. Chistov, I. S. Cho, Y. Choi, S. Cole, J. Dalseno, M. Danilov, M. Dash, A. Drutskoy, S. Eidelman, D. Epifanov, N. Gabyshev, P. Goldenzweig, B. Golob, H. Ha, J. Haba, K. Hara, K. Hayasaka, H. Hayashii, M. Hazumi, Y. Hoshi, W. S. Hou, T. Iijima, K. Inami, A. Ishikawa, Hirokazu Ishino, R. Itoh, M. Iwasaki, Y. Iwasaki, N. J. Joshi, D. H. Kah, H. Kaji, J. H. Kang, N. Katayama, H. Kawai, T. Kawasaki, H. Kichimi, S. K. Kim, Y. J. Kim, K. Kinoshita, S. Korpar, Y. Kozakai, P. Križan, P. Krokovny, R. Kumar, C. C. Kuo, Y. Kuroki, A. Kuzmin, Y. J. Kwon, J. S. Lange, J. S. Lee, M. J. Lee, S. E. Lee, T. Lesiak, A. Limosani, S. W. Lin, C. Liu, Y. Liu, D. Liventsev, F. Mandl, S. McOnie, W. Mitaroff, K. Miyabayashi, H. Miyake, H. Miyata, Y. Miyazaki, R. Mizuk, G. R. Moloney, T. Mori, E. Nakano, M. Nakao, S. Nishida, O. Nitoh, S. Ogawa, T. Ohshima, S. Okuno, H. Ozaki, P. Pakhlov, G. Pakhlova, C. W. Park, H. Park, K. S. Park, R. Pestotnik, L. E. Piilonen, A. Poluektov, H. Sahoo, Y. Sakai, O. Schneider, J. Schümann, C. Schwanda, A. J. Schwartz, K. Senyo, M. E. Sevior, M. Shapkin, V. Shebalin, H. Shibuya, J. G. Shiu, B. Shwartz, J. B. Singh, A. Sokolov, A. Somov, S. Stanič, M. Starič, T. Sumiyoshi, S. Y. Suzuki, F. Takasaki, M. Tanaka, G. N. Taylor, Y. Teramoto, I. Tikhomirov, S. Uehara, K. Ueno, T. Uglov, Y. Unno, S. Uno, Y. Usov, G. Varner, K. Vervink, S. Villa, A. Vinokurova, C. H. Wang, M. Z. Wang, P. Wang, X. L. Wang, Y. Watanabe, E. Won, B. D. Yabsley, H. Yamamoto, Y. Yamashita, C. C. Zhang, Z. P. Zhang, V. Zhilich, V. Zhulanov, A. Zupanc, O. Zyukova

Research output: Contribution to journalArticle

16 Citations (Scopus)

Abstract

We report a high-statistics measurement of the relative branching fraction B (D0 → π+ π- π0) / B (D0 → K- π+ π0) using a 532 fb-1 data sample collected with the Belle detector at the KEKB asymmetric-energy e+ e- collider. The measured value of the relative branching fraction is B (D0 → π+ π- π0) / B (D0 → K- π+ π0) = (10.12 ± 0.04 (stat) ± 0.18 (syst)) × 10-2, which has an accuracy comparable to the world average. We also present a measurement of the time-integrated CP asymmetry in D0 → π+ π- π0 decay. The result, ACP = (0.43 ± 1.30) %, shows no significant CP violation.

Original languageEnglish
Pages (from-to)102-110
Number of pages9
JournalPhysics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics
Volume662
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - Apr 17 2008
Externally publishedYes

Fingerprint

asymmetry
CP violation
statistics
detectors
decay
energy

Keywords

  • π π π
  • Asymmetry
  • CP
  • D

ASJC Scopus subject areas

  • Nuclear and High Energy Physics

Cite this

Measurement of the ratio B (D0 → π+ π- π0) / B (D0 → K- π+ π0) and the time-integrated CP asymmetry in D0 → π+ π- π0 . / Arinstein, K.; Adachi, I.; Aihara, H.; Aulchenko, V.; Aushev, T.; Aziz, T.; Bahinipati, S.; Bakich, A. M.; Balagura, V.; Barberio, E.; Bay, A.; Bedny, I.; Belous, K.; Bhardwaj, V.; Bitenc, U.; Blyth, S.; Bondar, A.; Bozek, A.; Bračko, M.; Browder, T. E.; Chao, Y.; Chen, A.; Chen, W. T.; Cheon, B. G.; Chistov, R.; Cho, I. S.; Choi, Y.; Cole, S.; Dalseno, J.; Danilov, M.; Dash, M.; Drutskoy, A.; Eidelman, S.; Epifanov, D.; Gabyshev, N.; Goldenzweig, P.; Golob, B.; Ha, H.; Haba, J.; Hara, K.; Hayasaka, K.; Hayashii, H.; Hazumi, M.; Hoshi, Y.; Hou, W. S.; Iijima, T.; Inami, K.; Ishikawa, A.; Ishino, Hirokazu; Itoh, R.; Iwasaki, M.; Iwasaki, Y.; Joshi, N. J.; Kah, D. H.; Kaji, H.; Kang, J. H.; Katayama, N.; Kawai, H.; Kawasaki, T.; Kichimi, H.; Kim, S. K.; Kim, Y. J.; Kinoshita, K.; Korpar, S.; Kozakai, Y.; Križan, P.; Krokovny, P.; Kumar, R.; Kuo, C. C.; Kuroki, Y.; Kuzmin, A.; Kwon, Y. J.; Lange, J. S.; Lee, J. S.; Lee, M. J.; Lee, S. E.; Lesiak, T.; Limosani, A.; Lin, S. W.; Liu, C.; Liu, Y.; Liventsev, D.; Mandl, F.; McOnie, S.; Mitaroff, W.; Miyabayashi, K.; Miyake, H.; Miyata, H.; Miyazaki, Y.; Mizuk, R.; Moloney, G. R.; Mori, T.; Nakano, E.; Nakao, M.; Nishida, S.; Nitoh, O.; Ogawa, S.; Ohshima, T.; Okuno, S.; Ozaki, H.; Pakhlov, P.; Pakhlova, G.; Park, C. W.; Park, H.; Park, K. S.; Pestotnik, R.; Piilonen, L. E.; Poluektov, A.; Sahoo, H.; Sakai, Y.; Schneider, O.; Schümann, J.; Schwanda, C.; Schwartz, A. J.; Senyo, K.; Sevior, M. E.; Shapkin, M.; Shebalin, V.; Shibuya, H.; Shiu, J. G.; Shwartz, B.; Singh, J. B.; Sokolov, A.; Somov, A.; Stanič, S.; Starič, M.; Sumiyoshi, T.; Suzuki, S. Y.; Takasaki, F.; Tanaka, M.; Taylor, G. N.; Teramoto, Y.; Tikhomirov, I.; Uehara, S.; Ueno, K.; Uglov, T.; Unno, Y.; Uno, S.; Usov, Y.; Varner, G.; Vervink, K.; Villa, S.; Vinokurova, A.; Wang, C. H.; Wang, M. Z.; Wang, P.; Wang, X. L.; Watanabe, Y.; Won, E.; Yabsley, B. D.; Yamamoto, H.; Yamashita, Y.; Zhang, C. C.; Zhang, Z. P.; Zhilich, V.; Zhulanov, V.; Zupanc, A.; Zyukova, O.

In: Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics, Vol. 662, No. 2, 17.04.2008, p. 102-110.

Research output: Contribution to journalArticle

Arinstein, K, Adachi, I, Aihara, H, Aulchenko, V, Aushev, T, Aziz, T, Bahinipati, S, Bakich, AM, Balagura, V, Barberio, E, Bay, A, Bedny, I, Belous, K, Bhardwaj, V, Bitenc, U, Blyth, S, Bondar, A, Bozek, A, Bračko, M, Browder, TE, Chao, Y, Chen, A, Chen, WT, Cheon, BG, Chistov, R, Cho, IS, Choi, Y, Cole, S, Dalseno, J, Danilov, M, Dash, M, Drutskoy, A, Eidelman, S, Epifanov, D, Gabyshev, N, Goldenzweig, P, Golob, B, Ha, H, Haba, J, Hara, K, Hayasaka, K, Hayashii, H, Hazumi, M, Hoshi, Y, Hou, WS, Iijima, T, Inami, K, Ishikawa, A, Ishino, H, Itoh, R, Iwasaki, M, Iwasaki, Y, Joshi, NJ, Kah, DH, Kaji, H, Kang, JH, Katayama, N, Kawai, H, Kawasaki, T, Kichimi, H, Kim, SK, Kim, YJ, Kinoshita, K, Korpar, S, Kozakai, Y, Križan, P, Krokovny, P, Kumar, R, Kuo, CC, Kuroki, Y, Kuzmin, A, Kwon, YJ, Lange, JS, Lee, JS, Lee, MJ, Lee, SE, Lesiak, T, Limosani, A, Lin, SW, Liu, C, Liu, Y, Liventsev, D, Mandl, F, McOnie, S, Mitaroff, W, Miyabayashi, K, Miyake, H, Miyata, H, Miyazaki, Y, Mizuk, R, Moloney, GR, Mori, T, Nakano, E, Nakao, M, Nishida, S, Nitoh, O, Ogawa, S, Ohshima, T, Okuno, S, Ozaki, H, Pakhlov, P, Pakhlova, G, Park, CW, Park, H, Park, KS, Pestotnik, R, Piilonen, LE, Poluektov, A, Sahoo, H, Sakai, Y, Schneider, O, Schümann, J, Schwanda, C, Schwartz, AJ, Senyo, K, Sevior, ME, Shapkin, M, Shebalin, V, Shibuya, H, Shiu, JG, Shwartz, B, Singh, JB, Sokolov, A, Somov, A, Stanič, S, Starič, M, Sumiyoshi, T, Suzuki, SY, Takasaki, F, Tanaka, M, Taylor, GN, Teramoto, Y, Tikhomirov, I, Uehara, S, Ueno, K, Uglov, T, Unno, Y, Uno, S, Usov, Y, Varner, G, Vervink, K, Villa, S, Vinokurova, A, Wang, CH, Wang, MZ, Wang, P, Wang, XL, Watanabe, Y, Won, E, Yabsley, BD, Yamamoto, H, Yamashita, Y, Zhang, CC, Zhang, ZP, Zhilich, V, Zhulanov, V, Zupanc, A & Zyukova, O 2008, 'Measurement of the ratio B (D0 → π+ π- π0) / B (D0 → K- π+ π0) and the time-integrated CP asymmetry in D0 → π+ π- π0 ', Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics, vol. 662, no. 2, pp. 102-110. https://doi.org/10.1016/j.physletb.2008.02.054
Arinstein, K. ; Adachi, I. ; Aihara, H. ; Aulchenko, V. ; Aushev, T. ; Aziz, T. ; Bahinipati, S. ; Bakich, A. M. ; Balagura, V. ; Barberio, E. ; Bay, A. ; Bedny, I. ; Belous, K. ; Bhardwaj, V. ; Bitenc, U. ; Blyth, S. ; Bondar, A. ; Bozek, A. ; Bračko, M. ; Browder, T. E. ; Chao, Y. ; Chen, A. ; Chen, W. T. ; Cheon, B. G. ; Chistov, R. ; Cho, I. S. ; Choi, Y. ; Cole, S. ; Dalseno, J. ; Danilov, M. ; Dash, M. ; Drutskoy, A. ; Eidelman, S. ; Epifanov, D. ; Gabyshev, N. ; Goldenzweig, P. ; Golob, B. ; Ha, H. ; Haba, J. ; Hara, K. ; Hayasaka, K. ; Hayashii, H. ; Hazumi, M. ; Hoshi, Y. ; Hou, W. S. ; Iijima, T. ; Inami, K. ; Ishikawa, A. ; Ishino, Hirokazu ; Itoh, R. ; Iwasaki, M. ; Iwasaki, Y. ; Joshi, N. J. ; Kah, D. H. ; Kaji, H. ; Kang, J. H. ; Katayama, N. ; Kawai, H. ; Kawasaki, T. ; Kichimi, H. ; Kim, S. K. ; Kim, Y. J. ; Kinoshita, K. ; Korpar, S. ; Kozakai, Y. ; Križan, P. ; Krokovny, P. ; Kumar, R. ; Kuo, C. C. ; Kuroki, Y. ; Kuzmin, A. ; Kwon, Y. J. ; Lange, J. S. ; Lee, J. S. ; Lee, M. J. ; Lee, S. E. ; Lesiak, T. ; Limosani, A. ; Lin, S. W. ; Liu, C. ; Liu, Y. ; Liventsev, D. ; Mandl, F. ; McOnie, S. ; Mitaroff, W. ; Miyabayashi, K. ; Miyake, H. ; Miyata, H. ; Miyazaki, Y. ; Mizuk, R. ; Moloney, G. R. ; Mori, T. ; Nakano, E. ; Nakao, M. ; Nishida, S. ; Nitoh, O. ; Ogawa, S. ; Ohshima, T. ; Okuno, S. ; Ozaki, H. ; Pakhlov, P. ; Pakhlova, G. ; Park, C. W. ; Park, H. ; Park, K. S. ; Pestotnik, R. ; Piilonen, L. E. ; Poluektov, A. ; Sahoo, H. ; Sakai, Y. ; Schneider, O. ; Schümann, J. ; Schwanda, C. ; Schwartz, A. J. ; Senyo, K. ; Sevior, M. E. ; Shapkin, M. ; Shebalin, V. ; Shibuya, H. ; Shiu, J. G. ; Shwartz, B. ; Singh, J. B. ; Sokolov, A. ; Somov, A. ; Stanič, S. ; Starič, M. ; Sumiyoshi, T. ; Suzuki, S. Y. ; Takasaki, F. ; Tanaka, M. ; Taylor, G. N. ; Teramoto, Y. ; Tikhomirov, I. ; Uehara, S. ; Ueno, K. ; Uglov, T. ; Unno, Y. ; Uno, S. ; Usov, Y. ; Varner, G. ; Vervink, K. ; Villa, S. ; Vinokurova, A. ; Wang, C. H. ; Wang, M. Z. ; Wang, P. ; Wang, X. L. ; Watanabe, Y. ; Won, E. ; Yabsley, B. D. ; Yamamoto, H. ; Yamashita, Y. ; Zhang, C. C. ; Zhang, Z. P. ; Zhilich, V. ; Zhulanov, V. ; Zupanc, A. ; Zyukova, O. / Measurement of the ratio B (D0 → π+ π- π0) / B (D0 → K- π+ π0) and the time-integrated CP asymmetry in D0 → π+ π- π0 In: Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics. 2008 ; Vol. 662, No. 2. pp. 102-110.
@article{8765188ef99b4b1b819cf68b844d95a3,
title = "Measurement of the ratio B (D0 → π+ π- π0) / B (D0 → K- π+ π0) and the time-integrated CP asymmetry in D0 → π+ π- π0",
abstract = "We report a high-statistics measurement of the relative branching fraction B (D0 → π+ π- π0) / B (D0 → K- π+ π0) using a 532 fb-1 data sample collected with the Belle detector at the KEKB asymmetric-energy e+ e- collider. The measured value of the relative branching fraction is B (D0 → π+ π- π0) / B (D0 → K- π+ π0) = (10.12 ± 0.04 (stat) ± 0.18 (syst)) × 10-2, which has an accuracy comparable to the world average. We also present a measurement of the time-integrated CP asymmetry in D0 → π+ π- π0 decay. The result, ACP = (0.43 ± 1.30) {\%}, shows no significant CP violation.",
keywords = "π π π, Asymmetry, CP, D",
author = "K. Arinstein and I. Adachi and H. Aihara and V. Aulchenko and T. Aushev and T. Aziz and S. Bahinipati and Bakich, {A. M.} and V. Balagura and E. Barberio and A. Bay and I. Bedny and K. Belous and V. Bhardwaj and U. Bitenc and S. Blyth and A. Bondar and A. Bozek and M. Bračko and Browder, {T. E.} and Y. Chao and A. Chen and Chen, {W. T.} and Cheon, {B. G.} and R. Chistov and Cho, {I. S.} and Y. Choi and S. Cole and J. Dalseno and M. Danilov and M. Dash and A. Drutskoy and S. Eidelman and D. Epifanov and N. Gabyshev and P. Goldenzweig and B. Golob and H. Ha and J. Haba and K. Hara and K. Hayasaka and H. Hayashii and M. Hazumi and Y. Hoshi and Hou, {W. S.} and T. Iijima and K. Inami and A. Ishikawa and Hirokazu Ishino and R. Itoh and M. Iwasaki and Y. Iwasaki and Joshi, {N. J.} and Kah, {D. H.} and H. Kaji and Kang, {J. H.} and N. Katayama and H. Kawai and T. Kawasaki and H. Kichimi and Kim, {S. K.} and Kim, {Y. J.} and K. Kinoshita and S. Korpar and Y. Kozakai and P. Križan and P. Krokovny and R. Kumar and Kuo, {C. C.} and Y. Kuroki and A. Kuzmin and Kwon, {Y. J.} and Lange, {J. S.} and Lee, {J. S.} and Lee, {M. J.} and Lee, {S. E.} and T. Lesiak and A. Limosani and Lin, {S. W.} and C. Liu and Y. Liu and D. Liventsev and F. Mandl and S. McOnie and W. Mitaroff and K. Miyabayashi and H. Miyake and H. Miyata and Y. Miyazaki and R. Mizuk and Moloney, {G. R.} and T. Mori and E. Nakano and M. Nakao and S. Nishida and O. Nitoh and S. Ogawa and T. Ohshima and S. Okuno and H. Ozaki and P. Pakhlov and G. Pakhlova and Park, {C. W.} and H. Park and Park, {K. S.} and R. Pestotnik and Piilonen, {L. E.} and A. Poluektov and H. Sahoo and Y. Sakai and O. Schneider and J. Sch{\"u}mann and C. Schwanda and Schwartz, {A. J.} and K. Senyo and Sevior, {M. E.} and M. Shapkin and V. Shebalin and H. Shibuya and Shiu, {J. G.} and B. Shwartz and Singh, {J. B.} and A. Sokolov and A. Somov and S. Stanič and M. Starič and T. Sumiyoshi and Suzuki, {S. Y.} and F. Takasaki and M. Tanaka and Taylor, {G. N.} and Y. Teramoto and I. Tikhomirov and S. Uehara and K. Ueno and T. Uglov and Y. Unno and S. Uno and Y. Usov and G. Varner and K. Vervink and S. Villa and A. Vinokurova and Wang, {C. H.} and Wang, {M. Z.} and P. Wang and Wang, {X. L.} and Y. Watanabe and E. Won and Yabsley, {B. D.} and H. Yamamoto and Y. Yamashita and Zhang, {C. C.} and Zhang, {Z. P.} and V. Zhilich and V. Zhulanov and A. Zupanc and O. Zyukova",
year = "2008",
month = "4",
day = "17",
doi = "10.1016/j.physletb.2008.02.054",
language = "English",
volume = "662",
pages = "102--110",
journal = "Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics",
issn = "0370-2693",
publisher = "Elsevier",
number = "2",

}

TY - JOUR

T1 - Measurement of the ratio B (D0 → π+ π- π0) / B (D0 → K- π+ π0) and the time-integrated CP asymmetry in D0 → π+ π- π0

AU - Arinstein, K.

AU - Adachi, I.

AU - Aihara, H.

AU - Aulchenko, V.

AU - Aushev, T.

AU - Aziz, T.

AU - Bahinipati, S.

AU - Bakich, A. M.

AU - Balagura, V.

AU - Barberio, E.

AU - Bay, A.

AU - Bedny, I.

AU - Belous, K.

AU - Bhardwaj, V.

AU - Bitenc, U.

AU - Blyth, S.

AU - Bondar, A.

AU - Bozek, A.

AU - Bračko, M.

AU - Browder, T. E.

AU - Chao, Y.

AU - Chen, A.

AU - Chen, W. T.

AU - Cheon, B. G.

AU - Chistov, R.

AU - Cho, I. S.

AU - Choi, Y.

AU - Cole, S.

AU - Dalseno, J.

AU - Danilov, M.

AU - Dash, M.

AU - Drutskoy, A.

AU - Eidelman, S.

AU - Epifanov, D.

AU - Gabyshev, N.

AU - Goldenzweig, P.

AU - Golob, B.

AU - Ha, H.

AU - Haba, J.

AU - Hara, K.

AU - Hayasaka, K.

AU - Hayashii, H.

AU - Hazumi, M.

AU - Hoshi, Y.

AU - Hou, W. S.

AU - Iijima, T.

AU - Inami, K.

AU - Ishikawa, A.

AU - Ishino, Hirokazu

AU - Itoh, R.

AU - Iwasaki, M.

AU - Iwasaki, Y.

AU - Joshi, N. J.

AU - Kah, D. H.

AU - Kaji, H.

AU - Kang, J. H.

AU - Katayama, N.

AU - Kawai, H.

AU - Kawasaki, T.

AU - Kichimi, H.

AU - Kim, S. K.

AU - Kim, Y. J.

AU - Kinoshita, K.

AU - Korpar, S.

AU - Kozakai, Y.

AU - Križan, P.

AU - Krokovny, P.

AU - Kumar, R.

AU - Kuo, C. C.

AU - Kuroki, Y.

AU - Kuzmin, A.

AU - Kwon, Y. J.

AU - Lange, J. S.

AU - Lee, J. S.

AU - Lee, M. J.

AU - Lee, S. E.

AU - Lesiak, T.

AU - Limosani, A.

AU - Lin, S. W.

AU - Liu, C.

AU - Liu, Y.

AU - Liventsev, D.

AU - Mandl, F.

AU - McOnie, S.

AU - Mitaroff, W.

AU - Miyabayashi, K.

AU - Miyake, H.

AU - Miyata, H.

AU - Miyazaki, Y.

AU - Mizuk, R.

AU - Moloney, G. R.

AU - Mori, T.

AU - Nakano, E.

AU - Nakao, M.

AU - Nishida, S.

AU - Nitoh, O.

AU - Ogawa, S.

AU - Ohshima, T.

AU - Okuno, S.

AU - Ozaki, H.

AU - Pakhlov, P.

AU - Pakhlova, G.

AU - Park, C. W.

AU - Park, H.

AU - Park, K. S.

AU - Pestotnik, R.

AU - Piilonen, L. E.

AU - Poluektov, A.

AU - Sahoo, H.

AU - Sakai, Y.

AU - Schneider, O.

AU - Schümann, J.

AU - Schwanda, C.

AU - Schwartz, A. J.

AU - Senyo, K.

AU - Sevior, M. E.

AU - Shapkin, M.

AU - Shebalin, V.

AU - Shibuya, H.

AU - Shiu, J. G.

AU - Shwartz, B.

AU - Singh, J. B.

AU - Sokolov, A.

AU - Somov, A.

AU - Stanič, S.

AU - Starič, M.

AU - Sumiyoshi, T.

AU - Suzuki, S. Y.

AU - Takasaki, F.

AU - Tanaka, M.

AU - Taylor, G. N.

AU - Teramoto, Y.

AU - Tikhomirov, I.

AU - Uehara, S.

AU - Ueno, K.

AU - Uglov, T.

AU - Unno, Y.

AU - Uno, S.

AU - Usov, Y.

AU - Varner, G.

AU - Vervink, K.

AU - Villa, S.

AU - Vinokurova, A.

AU - Wang, C. H.

AU - Wang, M. Z.

AU - Wang, P.

AU - Wang, X. L.

AU - Watanabe, Y.

AU - Won, E.

AU - Yabsley, B. D.

AU - Yamamoto, H.

AU - Yamashita, Y.

AU - Zhang, C. C.

AU - Zhang, Z. P.

AU - Zhilich, V.

AU - Zhulanov, V.

AU - Zupanc, A.

AU - Zyukova, O.

PY - 2008/4/17

Y1 - 2008/4/17

N2 - We report a high-statistics measurement of the relative branching fraction B (D0 → π+ π- π0) / B (D0 → K- π+ π0) using a 532 fb-1 data sample collected with the Belle detector at the KEKB asymmetric-energy e+ e- collider. The measured value of the relative branching fraction is B (D0 → π+ π- π0) / B (D0 → K- π+ π0) = (10.12 ± 0.04 (stat) ± 0.18 (syst)) × 10-2, which has an accuracy comparable to the world average. We also present a measurement of the time-integrated CP asymmetry in D0 → π+ π- π0 decay. The result, ACP = (0.43 ± 1.30) %, shows no significant CP violation.

AB - We report a high-statistics measurement of the relative branching fraction B (D0 → π+ π- π0) / B (D0 → K- π+ π0) using a 532 fb-1 data sample collected with the Belle detector at the KEKB asymmetric-energy e+ e- collider. The measured value of the relative branching fraction is B (D0 → π+ π- π0) / B (D0 → K- π+ π0) = (10.12 ± 0.04 (stat) ± 0.18 (syst)) × 10-2, which has an accuracy comparable to the world average. We also present a measurement of the time-integrated CP asymmetry in D0 → π+ π- π0 decay. The result, ACP = (0.43 ± 1.30) %, shows no significant CP violation.

KW - π π π

KW - Asymmetry

KW - CP

KW - D

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=41349111426&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=41349111426&partnerID=8YFLogxK

U2 - 10.1016/j.physletb.2008.02.054

DO - 10.1016/j.physletb.2008.02.054

M3 - Article

AN - SCOPUS:41349111426

VL - 662

SP - 102

EP - 110

JO - Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics

JF - Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics

SN - 0370-2693

IS - 2

ER -