Loss-of-function and gain-of-function mutations in PPP3CA cause two distinct disorders

Takeshi Mizuguchi, Mitsuko Nakashima, Mitsuhiro Kato, Nobuhiko Okamoto, Hirokazu Kurahashi, Nina Ekhilevitch, Masaaki Shiina, Gen Nishimura, Takashi Shibata, Muneaki Matsuo, Tae Ikeda, Kazuhiro Ogata, Naomi Tsuchida, Satomi Mitsuhashi, Satoko Miyatake, Atsushi Takata, Noriko Miyake, Kenichiro Hata, Tadashi Kaname, Yoichi MatsubaraHirotomo Saitsu, Naomichi Matsumoto

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

14 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Loss-of-function and gain-of-function mutations in PPP3CA cause two distinct disorders'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences