Long-term Effect of Telmisartan on Alzheimer’s Amyloid Genesis in SHR-SR After tMCAO

Tomoko Kurata, Violeta Lukic, Miki Kozuki, Daisuke Wada, Kazunori Miyazaki, Nobutoshi Morimoto, Yasuyuki Ohta, Kentaro Deguchi, Toru Yamashita, Nozomi Hishikawa, Kosuke Matsuzono, Yoshio Ikeda, Tatsushi Kamiya, Koji Abe

Research output: Contribution to journalArticle

14 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Long-term Effect of Telmisartan on Alzheimer’s Amyloid Genesis in SHR-SR After tMCAO'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences